Inburgeringscursus

Inburgeringscursus volgen bij Taal Divers

Eén van de kenmerken van de nieuwe Wet inburgering is dat u zelf verantwoordelijk bent voor uw inburgering en de kosten daarvoor zelf moet dragen.

Indien u wettelijk verplicht bent om in te burgeren, kunt u geld lenen bij de Dienst Uitvoering Onderwijs tegen een klein percentage rente.

Kijk voor meer informatie over geld lenen op www.inburgeren.nl
Het behalen van het inburgeringsdiploma biedt u veel kansen en mogelijkheden in Nederland zoals het vinden van werk en het volgen van een opleiding.

Aanpak op maat

Taal Divers verzorgt inburgeringsprogramma’s voor inburgeraars (zowel oud- als nieuwkomers en zowel inburgeringsplichtigen als vrijwillige inburgeraars). Iedereen is welkom bij ons.

Wilt u inburgeren? We helpen u het inburgeringsexamen te behalen. Inburgeren is belangrijk om u thuis te voelen in Nederland. Dit betekent dat u de taal leert spreken, lezen, schrijven en begrijpen. Ook leert u veel over de Nederlandse samenleving, hoe mensen hier in Nederland met elkaar omgaan en werken. Dat is belangrijk voor u als u hier leeft en woont. Het helpt u om makkelijk mee te doen in de Nederlandse samenleving.

Als ervaren docent ga ik uit van uw mogelijkheden en van wat u al weet van Nederland en de Nederlandse taal. In het begin van de cursus wordt uw beginniveau van het Nederlands vastgesteld en op basis daarvan wordt een taalprogramma gemaakt dat bij u past.

Prijzenoverzicht Cursus Inburgering

CursusduurLesprogrammaIn één keer betalen*In termijnen betalen*
– 6 maanden
– 2 x 3 uur per week
– 126 contacturen
€ 1.575,-6 x € 263,-
– 9 maanden

– 2 x 3 uur per week
– 186 contacturen
€ 2.325,-9 x € 258,-
– 12 maanden

– 2 x 3 uur per week
– 246 contacturen
€ 2.952,-12 x € 246,-
– 15 maanden

– 2 x 3 uur per week
– 306 contacturen
€ 3.366,-15 x € 225,-
* Eventuele prijswijzigingen voorbehouden.


De cursussen worden aangeboden inclusief cursusmaterialen [boeken en NT2 woordenboek] en exclusief examenkosten. Meldt u aan voor het gratis intakegesprek via het contactformulier.

Hoe kan ik me inschrijven?

Als u zich aanmeldt, maken we een afspraak voor een intakegesprek en een toets, om uw cursuswensen te bespreken en uw beginniveau vast te stellen.

Taaldivers Cursus Arabisch Op basis van de inschrijvingen stelt Taal Divers namelijk de groepen samen en vindt reservering van de ruimte plaats.

Wilt u zich aanmelden? Klik dan hier.

Door het volgen van onze inburgeringscursussen bent u verzekerd van een gedegen aanpak die snel en efficiënt leidt tot het door u gewenste resultaat: het slagen voor het inburgeringsexamen en het vergroten van uw taalvaardigheid in het Nederlands.

Hoe ziet de cursus eruit?
 • U volgt les in een kleine groep.
 • In de lessen wordt intensief gewerkt en veel gesproken.
 • U wordt door een bekwame en vriendelijke docent begeleid om het inburgeringsexamen te halen.
 • U kunt ook op de computer oefenen.
 • Het lesmateriaal sluit goed aan bij de doelen van het inburgeringsexamen.
 • Voor huiswerk heeft u 2 tot 4 uur per week nodig: woorden leren, schrijfoefeningen maken, buitenschoolse gespreksopdrachten uitvoeren en indien van toepassing werken aan uw portfolio.De volgende onderdelen worden behandeld tijdens het traject:
 • Lezen
 • Luisteren
 • Spreken
 • Schrijven
 • KNM [Kennis Nederlandse Maatschappij]
 • ONA [Oriëntatie Nederlandse Arbeidsmarkt] (is nieuw per 1 januari 2015 en wordt apart aangeboden)